Barris Les Flors i Montserrat

Les Flors i Montserrat

VINE I PARTICIPA EN LES DECISIONS DEL TEU AJUNTAMENT!

Conclusions de la trobada de veïns del barri Montserrat i Les Flors celebrada el passat divendres 30 de gener

Indicades amb (*) aquelles aportacions que entren en conflicte ja que per un grup s’exposa com aspecte positiu, per altre com aspecte negatiu.

COM ENS MOVEM PEL BARRI

– Hi ha un bon servei de transport públic (*)

– Hi ha una adequada adaptació de les barreres arquitectòniques de les voreres (*)

Transport públic i privat:

– Els autobusos urbans tenen poca freqüència i no es compleixen els horaris (*)

– Els preus del transport públic són cars i no hi ha prou abonaments

– Hi ha poca adaptació vial per les persones que van amb bicicleta. És una percepció general també a nivell de ciutat

– Problemes amb les bicicletes i de civisme en la circulació

Passos de vianants i voreres:

– Els passos de vianants estan esborrats o són massa elevats. Travessar en alguns carrers és complicat

– Les voreres estan en mal estat (C/ Bisbe Perelló i Repòs). Les voreres són massa estretes

– Falta manteniment de voreres i eliminar barreres arquitectòniques (*)

– Hi ha arbres tallats, caldria tapar “escossells” ja que és perillós

Semàfors i visibilitat de cruïlles:

– Els semàfors de l’antiga N-II tenen molta durada i això provoca llargues cues de cotxes

– Els semàfors de Funosa provoquen bastant d’embolic. És un accés a la ciutat i potser s’hauria de regular el trànsit d’una altra manera, ja que crea embussos

– La cruïlla del C/ Dr. Pujades amb C/ Pau Casals té molt poca visibilitat i és molt perillosa. Treure arbres que limiten la visibilitat al Carrer Pau Casals

– Problema en l’encreuament entre passeig i estació, on hi ha la font, és una zona perillosa

Aparcament:

– Hi ha cotxes aparcats per temps indefinit

– En alguns carrers és difícil aparcar

– Falta aparcament

– S’aparca en doble fila

Altres temes:

– En alguns carrers s’han fet obres i han deixat les tanques durant molt de temps

– Construcció de l’Aldi: creuen que això no es bo pel barri perquè farà tancar més el barri cap a una població determinada (nouvinguts), això també afectarà al trànsit i que s’hauria d’haver tingut en compte que hi ha una escola al costat, i per últim creuen que hi ha altres coses més prioritàries com la construcció d’un parc o zona verda (*)

– Una aportació sobre una zona que quedava fora de l’àmbit per molt a prop del barri, i va ser que el pas per a vianants de la via del tren (zona barri St. Crist) és molt estret

COM VIVIM EL BARRI

– Nou centre per a la Gent Gran situat a l’antiga llar d’infants de la Ginesta

– Activitats i funcionament del centre cívic del barri

– La quantitat de parcs i zones verdes (*)

– No es veu malament el canvi urbanístic a la zona Aldi-Can Badia (*)

Zones verdes i parcs:

– Manquen zones verdes i parcs (*)

– Falten arbres i ombra en els parcs

– Sorolls als parcs i zones verdes

– Problemes de civisme amb gossos i els seus excrements

Manteniment, il·luminació i sorolls:

– Hi ha problemes de males olors a l’ambient. Creuen que pot ser dels blanquers

– Hi ha una elevada contaminació de l’aire. Moltes nits es pot veure com una “boira negra” que fa malbé cotxes i creuen que això és també molt perjudicial per la salut de les persones. Creuen que aquesta “boira” ve de Funosa

– Brutícia

– La neteja amb bufador i màquina aspiradora no és eficaç

– No es buiden les papereres. Falten papereres. No es substitueixen les papereres malmeses

– No s’esporguen els arbres d’alguns carrers

– En alguns llocs, la il·luminació nocturna és excessiva i en altres hi ha zones fosques

Serveis i comerç:

– Molts serveis els estan traient del barri i creuen que això està aïllant encara més el barri. L’exemple va ser el tancament de la llar d’infants de la Ginesta

– El futur institut al costat del Gabriel Castellà. No veuen idònia la ubicació ja que creuen que tancarà la població i que hi haurà risc de que es formi un “gueto”. Preocupació que amb l’escola i l’institut es formi un “gueto”

– Falta de vigilància a les nits, els cotxes corren molt

– Problemàtica amb el comerç del barri ja que costa consolidar-lo i tanquen

COM SENTIM EL BARRI

– Veuen molt positiu els serveis que dóna el CC del Barri

– La cohesió social entre gent diversa

– Falta civisme. Manca molt de civisme pel que fa a la recollida dels excrements dels gossos

– L’associació de veïns del barri Montserrat té molt poca activitat, està molt aturada. Falta gent per a l’associació de veïns. L’AAVV està immersa en un procés judicial

– A la Plaça Montserrat hi ha infants sense vigilància dels pares o adults

planol participació_proposta per barris 02 (1)