Portal de transparència

Portal de transparència

.                              Les dades de l’Ajuntament d’Igualada


Des del grup municipal d’Esquerra Igualada, format pels regidors Josep Maria Palau, Carolina Telechea i Enric Conill, dotem aquesta web d’una eina de transparència municipal amb la qual posarem a disposició del ciutadà informacions i eines d’anàlisi de la gestió municipal.

INFORMACIONS I EINES D’ANÀLISI D’INTERÈS CIUTADÀ: