Sectorials Cultura i festes

Cultura i festes

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial de Cultura ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Elaboració del Pla d’acció cultural d’Igualada 2015-2025

Objectiu: Revisar i millorar l’actual Pla d’Acció Cultural d’Igualada, de manera que sigui l’eix troncal de totes les propostes culturals.

El Pla d’Acció Cultural d’Igualada (PACI) que tenim actualment es va elaborar l’any 2001 i des d’aleshores no s’ha dut a terme cap actualització. Per tan, els eixos primordials del PACI que presenta ERC Igualada serien similars però adaptats a la realitat actual, i principalment serien: apropar la cultura i l’art professional a l’escola, la cultura i la participació ciutadana, la gestió i la creació cultural, apostant posar en marxa una Fàbrica creació cultural i artística multidisciplinar i enfocada íntegrament a la creació, la difusió i la comunicació de la cultura en un món comunicat, la cultura com a creació de llocs de treball i la cultura i el territori, com a punts bàsics per l’elaboració d’un pla en xarxa i participatiu. La posada en marxa del PACI començaria primer de tot per demanar una auditoria externa i pública de l’estat actual de tots els equipaments, béns i actes culturals programats o periodificats, i en segon lloc, ERC Igualada creu necessari la creació d’un catàleg d’equipaments i béns culturals a preservar i l’anàlisi de necessitats actuals i futures, un pla com a mínim a deu anys vista per valorar-ne la utilitat i la necessitat, però sobre tot i molt important, dotar o millorar el contingut dels equipaments actuals. Aquest treball és imprescindible fer-lo a partir de les propostes de totes les entitats culturals de la ciutat, i a partir d’aquestes propostes es crearia una taula de debat on totes aquestes entitats hi fossin representades. Per últim el PACI tindrà una vigència de deu anys però es revisaria cada dos, per assegurar que està constantment actualitzat a les noves realitats.

Proposta 2. Portar els principis de la cultura a l’escola

Objectiu: Promocionar la cultura a les escoles.

La cultura és present en totes les etapes de la nostra vida, sense adonar-nos la trobem constantment al nostre voltant, però no se li dóna el valor i la importància que realment tenen. L’escola és on els infants aprenen i es formen com a persones, on adquireixen coneixements, habilitats i valors que són fonamentals per poder tenir un estil de vida satisfactori i ser capaços de complir les expectatives que cadascú es projecti. Per tant, és aquí, a l’escola, on ERC Igualada aposta per promocionar més la cultura, perquè aquesta creixi dins els infants juntament amb la resta de coneixements i valors. L’ escola és la mare de la vivència cultural, cal donar a tots els infants el primer contacte amb totes les arts i la cultura del nostre país, la cultura popular i tradicional, la música, la dansa, el teatre, les arts plàstiques, la literatura, s’han de portar a l’escola de la mà dels millors professionals perquè els nostres infants puguin viure-ho de primera mà. Si som capaços de generar inquietuds als infants vers la cultura, estarem, no sols ensenyant-los els valors que aquesta conté, sinó que, a més, estarem protegint el patrimoni cultural del futur.

Proposta 3. Fàbrica de la Cultura i l’Art com a punt de trobada de gestors, creadors i ciutadania

Objectiu: proporcionar unes infraestructures per tal de fomentar el contacte i la participació de tots els implicats en el món de la cultura i l’art.

ERC Igualada fa una aposta ferma per tal de fomentar i promocionar la cultura amb la implicació de totes les persones, entitats i professionals que s’hi dediquen, però actualment aquestes persones i entitats no disposen d’un espai adequat, que sigui un punt de treball, d’assaig, de creació i de trobada de tots els gestors, creadors i ciutadans implicats en la cultura de la ciutat, d’un lloc on poder debatre, crear i col·laborar entre totes les entitats, empreses i professionals del món de la cultura Igualadina. ERC Igualada en aquest sentit creu més convenient iniciar aquestes trobades en un espai acollidor, però que alhora aquest espai pogués anar creixent a mesura que el nombre de participants vagi augmentant i les propostes i accions culturals vagin incrementant. En aquesta línia ERC Igualada pensa en infraestructures ja existents, com seria l’Escorxador, l’Antic hospital o bé poder adaptar algun espai al Rec, que permetés poder-ho ampliar. L’objectiu final és que, amb el temps, aquest espai de trobada acabi convertint-se en un referent de la creació cultural i artística de Catalunya.

Proposta 4. Creació del Centre de Suport, Difusió i Comunicació Artística i Cultural

Objectiu: Recollir i divulgar tota l’oferta cultural (música, cinema, dansa, teatre, etc.) en una plataforma que faciliti l’accés a aquesta informació per part de la ciutadania i doni suport a projectes i entitats.

A Igualada hi ha una gran oferta i varietat cultural, tan en música, com cinema, teatre, dansa, etc., però s’ha detectat que hi ha una important dispersió de la informació, de manera que totes les activitats que es fan no arriben a tothom de manera homogènia. Per això, ERC Igualada creu que l’Ajuntament hauria de ser el mitjà a través del qual es faci l’oferta cultural de la ciutat, hauria de ser l’òrgan que recollís i canalitzés aquesta informació cap al ciutadà. Perquè això sigui possible es proposa en primer lloc, la creació d’un Punt d’Informació Cultural, és a dir, un espai físic que funcionés com a oficina de suport, difusió i comunicació, de manera que les entitats disposessin del suport d’un equip de professionals per a totes les qüestions i dubtes que puguin tenir tant les entitats, com els creadors, els artistes o els ciutadans en general. És primordial la dotació d’un equip humà professional i experimentat que se n’encarregui d’informar sobre qualsevol aspecte, ja sigui des de la creació d’una entitat, recerca d’ajuts, assessorament, espais, infraestructura, donar visibilitat, acompanyar, etc. I en segon lloc es proposa la creació d’una aplicació informàtica que reculli tota l’oferta cultural de la ciutat, i que qualsevol persona o entitat pugui descarregar-la i estar al dia amb tota la informació. ERC Igualada també veu la possibilitat de coordinar aquesta informació a nivell de Conca d’Òdena, de manera que es pugui informar de tota l’oferta cultural de la Conca així com la col·laboració entre entitats i administracions per la utilització d’espais culturals. Aquesta oficina seria l’eix principal de la Fàbrica de creació cultural i artística, i ajudaria a totes les entitats igualadines, creadors, artistes i projectes culturals de la ciutat donant-hi molta més projecció, fins i tot Internacional, però sense restar el protagonisme a les entitats impulsores de les propostes.

Proposta 5. Foment de l’emprenedoria cultural

Objectiu: Ajudar als professionals de la cultura que puguin crear, difondre o produir els seus treballs.

Actualment tothom és conscient del valor que se li dóna a la cultura, sobre tot en les esferes institucionals, on clarament es pot comprovar que és dels àmbits menys dotats de pressupost. ERC Igualada creu que això ha de canviar, no es pot continuar reconeixent que la cultura no formi part del desenvolupament de la ciutadania, dels pobles i nacions, sinó que ha de ser un dels principals eixos de desenvolupament de la societat. Per això no sols s’ha d’impulsar la cultura des de les escoles sinó que és igual o més important ajudar als professionals, sobre tot als més joves, que estan lluitant i dedicant la seva vida a la cultura i a l’art, perquè són aquests professionals els que creen cultura, la fomenten i la transmeten a la ciutadania. Cal ajudar a aquests professionals facilitant-los infraestructures, serveis, etc. Amb compres d’entrades a fila zero, compres d’actuacions per avançat, adquisicions de fons d’art, fins i tot producció o coproducció d’espectacles o obra artística etc… Cal crear una marca pròpia “creat igualada” per exemple, per donar visibilitat als creadors i a la ciutat arreu del territori i fins i tot internacionalitzar la marca. L’objectiu és que puguin aconseguir el seu objectiu: el seu desenvolupament com a professional de la cultura dins d’un món i d’un context on l’art i la cultura pateixen una situació greu de crisi i de grans dificultats econòmiques, malgrat que aquests professionals de la cultura també eduquen i aporten coneixements a la ciutadania per tal que esdevinguin persones compromeses amb la societat.