Sectorials Economia i hisenda

Economia i hisenda

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial de Dinamització Econòmica ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Crear el programa transversal de reindustrialització d’Igualada, com a principal i primera responsabilitat de l’alcalde de la ciutat

Objectiu: que tots els departaments i les unitats municipals implicades treballin coordinadament per atraure empreses de fora i promoure la creació d’empreses des d’Igualada.

La falta de feina a Igualada i a l’Anoia és una conseqüència directa de la desindustrialització que ha viscut la ciutat i la comarca durant els darrers anys, amb el tancament de moltes empreses dels sectors tèxtil, de la pell i del metall. Des d’ERC s’aposta fermament pel potencial de re-industrialització que tenim en els clústers tèxtils, de la pell, metal·lúrgic, arts gràfiques i enginyeria del software i noves tecnologies en general. Sobretot si ho sabem vincular a la nova indústria i als nous sistemes de fabricació que estan transformant la indústria tradicional (a impulsar amb la proposta de Laboratori de fabricació digital).

El programa de reindustrialització ha de ser transversal des del punt de vista de l’organització interna de l’Ajuntament i s’ha de nodrir dels mitjans humans i materials ja existents. I s’ha de coordinar plenament amb la recentment creada Oficina de Captació d’Inversions de la Conca, complementant i potenciant les seves línies de treball.

Ha de desplegar iniciatives facilitadores de la creació d’activitat empresarial des de totes les Regidories i en tots els àmbits d’incidència municipal: a) una fiscalitat municipal incentivadora de la creació, el creixement i la instal.lació d’empreses a la ciutat, b) una tramitació i uns controls tècnics i administratius que acompanyin i formin els emprenedors, amb flexibilitat en els formats i terminis d’adaptació, c) una planificació urbanística i d’usos que generi oportunitats de generar activitat econòmica a tot arreu on sigui possible, etc. En definitiva, un ajuntament que en tot el seu conjunt destaqui per la seva voluntat de que a Igualada hi hagi empreses i hi hagi llocs de treball.

Per a ERC, màxim responsable d’aquest programa transversal reindustrialització ha de ser l’alcalde de la ciutat, com a forma de posar de relleu, de forma explícita, que hi ha un compromís ferm de tot el consistori amb l’objectiu de reduir l’atur a la nostra ciutat. L’alcalde ha de dedicar la major part del seu temps a la re-industrialització d’Igualada. Ha de dedicar el seu temps a estar en contacte on hi hagi oportunitats d’inversió i oferir la ciutat com a lloc on ubicar-se.

Proposta 2. Incentivar i facilitar la reinversió de l’estalvi i dels recursos financers d’Igualada en projectes empresarials a Igualada

Objectiu: creació d’un fons de capital risc, o bé altres eines jurídiques similars, per captar recursos financers dels igualadins i invertir-los en empreses que es vulguin localitzar a Igualada.

Una de les dificultats amb què es troben els emprenedors que tenen una idea de negoci i volen crear una empresa és el finançament. ERC Igualada promourà la creació d’un fons de capital risc que capti recursos financers d’inversors privats d’Igualada i de fora i els inverteixi en empreses que es vulguin localitzar a Igualada. Es tracta de mobilitzar els estalvis dels igualadins i invertir-los en la re-industrialització d’Igualada. El fons de capital risc tindria per objecte la inversió en empreses de nova creació domiciliades a Igualada o, per extensió, a la Conca d’Òdena o a l’Anoia, pertanyents a determinats sectors econòmics, i que impliquin una contractació laboral significativa.

El fons es proposa que sigui gestionat per alguna empresa amb una trajectòria reconeguda en la gestió de fons de capital risc orientats al desenvolupament econòmic d’un territori. La funció de l’Ajuntament se centraria a cercar la gestora externa, col·laborar en el desenvolupament de projectes susceptibles de ser finançats, i impulsar la participació d’inversors privats d’Igualada.

Proposta 3. Reorientar els equipaments d’Ig-Nova, concentrant els esforços en tot allò que signifiqui ajudar a crear i a fer créixer noves iniciatives empresarials a la ciutat

Objectiu: convertir l’Ig-Nova Tecnoespai i la planta superior d’aquest equipament, actualment sense un ús específic, en un Laboratori de fabricació digital de referència a Catalunya.

L’Ig-Nova Tecnoespai, amb un suport i una dinamització permanent, tindria una major capacitat d’impacte en la creació i el creixement de les empreses a la ciutat. A base de desenvolupar: a) La formació bàsica en gestió de projectes, b) Contribuir a la generació d’esperit cooperatiu entre els emprenedors, els inversors, les empreses, etc. Ajudar a gestionar les possibles sinergies i difondre la idea que cal compartir, per aconseguir que 1+1 sempre sigui més que 2, c) Acompanyar els emprenedors en la gestació dels seus projectes. Participació en la preparació dels projectes (evitant limitar-se a aplicar el “model” per demanar ajuts i finançaments), d) Ajudar els emprenedors amb convenis amb centres de formació (universitats, escoles de negocis) i empreses de consultoria per facilitar als emprenedors l’accés a serveis d’alt valor (estratègia d’empresa, elaboració de plans de negoci, cerca de finançament, cerca de socis, etc.), e) Fent seguiment de l’evolució de les empreses gestades.

I també, en la seva segona planta, per consolidar el seu efecte dinamitzador, es proposa la creació d’un Laboratori de fabricació digital, que sigui un referent a nivell de Catalunya. Es tracta d’habilitar un ampli espai de “co-working”, en el qual totes les persones de la ciutat que tirin endavant projectes empresarials, puguin compartir l’ús de les eines tecnològiques de la nova fabricació, com ara les impressores 3D, les talladores làser, fresadores de precisió, maquines de prototipatge ràpid, etc. Un espai d’aquestes característiques és un espai d’oportunitats per a la fabricació personal i a la individualització de la producció. Un motor de projectes de nova fabricació que provoca una relocalització de la producció a escala mitjana o individual. Permet desenvolupar tot el potencial de les capacitats de disseny i de serveis afegits, disminuint el pes del factor de la producció física a gran escala. Permet que les persones s’apropiïn tècniques de producció i puguin solucionar problemes reals de la seva vida quotidiana. Permet a qualsevol emprenedor produir noves coses que no existeixen i introduir-les immediatament al mercat.

Proposta 4. Promoure la creació d’empreses d’economia social, per exemple per a dissenyar, fabricar i vendre moda amb el segell de quilòmetre zero 

Objectiu: contribuir a proporcionar una sortida laboral als treballadors en atur. 

Una de les conseqüències de la crisi a Igualada i comarca és l’existència d’un elevat nombre d’aturats d’entre 45 i 60 anys, amb una llarga experiència en un sector concret d’activitat, però que no troben una sortida laboral ni en el mateix sector ni en d’altres. El problema és especialment greu en el sector tèxtil.

La proposta consisteix a promoure la creació de cooperatives integrades per socis-treballadors d’aquest perfil (però obertes a d’altres perfils també) i dedicades a reprendre l’activitat amb els criteris empresarials de l’economia social. Es proposa en primera instància promoure la creació d’empreses d’economia social per a dissenyar, fabricar i vendre articles de roba i complements fabricats a Catalunya. Aquest mateix model cooperatiu i d’economia social es pot intentar aplicar a d’altres activitats (per exemple a empreses auxiliars de la indústria i d’altres sectors).

Són projectes a engega amb el suport del departament de Dinamització Econòmica per a l’elaboració del pla d’empresa, l’obtenció d’ajuts d’administracions públiques i la captació de finançament, preferiblement a través d’entitats de banca ètica. La proposta inclouria la creació i difusió d’un segell indicatiu que el producte està fabricat localment o quilòmetre zero. És un projecte a desenvolupar conjuntament amb Fagepi i Fitex, en el marc de la seva estratègia de posicionar la ciutat d’Igualada com a centre de referència de fabricació de gènere de punt de qualitat i socialment responsable, basat en els conceptes de producte de proximitat i amb denominació d’origen.

Proposta 5. Creació de la Taula de Dinamització Comercial d’Igualada

Objectiu: sumar recursos i esforços per obtenir el millor resultat possible en totes les accions de dinamització comercial de la ciutat.

ERC Igualada proposa la creació d’una Taula de Dinamització Comercial d’Igualada que aplegui totes les associacions de comerciants, així com Fira d’Igualada, els organitzadors d’esdeveniments que atrauen gent a la ciutat, els sindicats amb representació a l’Anoia i qualsevol persona o col·lectiu que pugui aportar idees i recursos als projectes de dinamització comercial de la ciutat.

L’objectiu de la iniciativa és promoure el desenvolupament a la ciutat d’una oferta comercial prou atractiva com per facilitar que els compradors igualadins comprin a Igualada, així com atraure a Igualada compradors de la resta de la comarca i fins i tot de fora de l’Anoia.

La Taula de Dinamització Comercial d’Igualada també té per objectiu identificar i explotar sinergies entre els diversos projectes i formats comercials i alhora resoldre possibles situacions de conflicte que es puguin produir. És primordial trobar els punts de confluència entre aquests projectes i formats comercials. Cal saber valorar en la seva justa mesura esdeveniments que atrauen una multitud de compradors de fora, com el Rec.0, però alhora cal saber trobar fórmules de cooperació directa amb el comerç local, el comerç de proximitat. D’aquesta manera es poden crear molts llocs de treball i donar molta vida als carrers d’Igualada durant tot l’any.

Un dels problemes que afrontarà inicialment la Taula del Comerç d’Igualada és la proliferació de locals comercials buits. L’Ajuntament ha de ser proactiu i exercir de mediador entre propietaris i comerciants, facilitant que s’arribi a acords de lloguer social per als locals. La Taula s’ha d’ocupar de la planificació conjunta i la recerca de complicitats entre les associacions de comerciants i els esdeveniments de caire cultural, social i esportiu que tenen lloc a la ciutat. I ha de sumar recursos per invertir molt més en comunicació fora de la ciutat, en tot el nostre àmbit d’influència, ja que només a base de perseverar amb una important inversió publicitària, posicionarem Igualada com a ciutat comercial atractiva i capdavantera.